Reklamacje i zwroty

Gwarancja

Boros Beczki Dębowe udziela gwarancji na beczki. Warunkiem udzielenia gwarancji jest użycie i przechowywanie beczki zgodnie z jej przeznaczeniem oraz załączoną instrukcją.

Postępuj zgodnie z instrukcją w celu uszczelnienia i przygotowania beczki do zalania alkoholem. Po zalaniu beczki alkoholem, beczka traci gwarancję!

Zapoznaj się z instrukcją jak przygotować beczkę podaną na naszej stronie przed użyciem beczki i zgłoszeniem reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 882 344 981.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas zdjęcie beczki, którą chcesz zareklamować,
  2. Dołącz do email’ a oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej decyzji).
  3. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  5. Jeżeli reklamacja nie zostanie przyjęta, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji w ciągu 14 dni roboczych.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: boros@wegierskiebeczki.pl lub telefonicznie: +48 882 344 981. Udzielimy Ci wskazówek, jak postępować z beczką lub przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, a beczka nie może być zalana alkoholem przed jej zwrotem – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Zwrotom nie podlegają produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Poinformuj nas telefonicznie o planowanym zwrocie.
  2. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  3. Wyślij do nas email z informacją o dokonanym zwrocie produktu oraz z numerem konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, zalania alkoholem, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania lub zalania beczki alkoholem), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt na Państwa koszt.